สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม จัดการเรียนการสอนตามโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการอาหารกลางวันในช่วงเปิดเทอมใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน  พ.ศ.2482  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 53 คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 8 คน