สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมี นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว