ประชุมตรวจสอบคุณวุฒิฯ เกณฑ์ปรับเงินเดือนครู สพม.สุรินทร์

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกัน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นั้น ขณะนี้การตรวจสอบคุณวุฒิฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทางด้าน สพม.สุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และการกำหนดเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567

บรรยากาศการประชุมช่วงเช้า

ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อีก 13 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิฯ ในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สพม.สุรินทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ดร. วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ ประชุมร่วม ผอ.และรอง ผอ. รร.
การประชุมราบรื่น … ทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.สุรินทร์
นายเสนอ ประพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สุรินทร์