สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และข้อราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยรองผู้อำนวยการฯที่กำกับกลุ่มงานต่างๆและผู้อำนวยการกลุ่มฯร่วมชี้แจงทำความเช้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และกิจกรรมแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 35 โรงเรียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้เอกสารในการประชุมด้วยการสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อเป็นสนองนโยบายการลดการใช้กระดาษ ภาพ/ข่าว ประยูร  พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2