สพฐ. ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) บรรจุรอบแรก พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขา … อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) บรรจุรอบแรก พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ