สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่ากัน ร่วมต้านภัยยาเสพติพ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านบางพระ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง

โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย อนงค์ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ด.ต.จตุรพร พูลเทพ ผบ.หมู่จราจร สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้งนี้