สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู้วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู้วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ