สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งามได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหละ ที่ได้ร่วมแสดงในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน