สพม.10 ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สพม.10  นำโดย ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพม.10 รักษราชการแทน ผอ.สพม.10 และข้าราชการในสังกัด  ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พร้อมทั้งชมการแสดงพิพิธทัศนาจากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ  บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี