ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแรงใจดำเนินการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดมหรสพสมโภช  ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นเวลา ๗ วัน