สพป.อุทัยธานี เขต 1 อบรมการประชุมทางไกล

วันที่23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดรงสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2
ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีหรือเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คนด้วยกัน