ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช จังหวัดอุทัยธานี

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการฯ บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในสังกัด ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช ชมโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดอ่างทอง