สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครั้งที่ 7/2567 เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นการศึกษา ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5