สพม.เชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมาย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ และนโยบายนักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ให้กับนายชาตรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการของสำนักศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นางสาวจันทร์แสง พรมสี รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะติดตามของสำนักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กรณีปกติ รอบที่ 2 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมี นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมให้การตอนรับ