การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3