สพม. 36 ร่วมกับ สหวิทยาเขตริมกก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”  ร่วมกับ สหวิทยาเขตริมกก   ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมภายในวันนี้ คือ การทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช , วัดศรีบุญเรือง และวัดศรีเกิด   อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว