สพม. 13 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก 2562

นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก 2562 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนโรงเรียนจากจังหวัดกระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมคัดเลือกโรงเรียน 1 จังหวัด จาก 6 จังหวัด (จังหวัดกระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล) เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก 2562 (High school students summit on world Tsunami awareness day 2019) ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2562 ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิเข้าร่วมประชุมคัดเลือกฯ ได้แก่ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง  โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล จังหวัดพังงา  โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  และโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล