สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ย้อนอดีต 3 พันปี สู่ทวารวดีอันรุ่งเรือง ชมเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ซับจำปา ป่าจำปีสิรินธร” โดย นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดล นายก อ.บ.ต.ซับจำปาและท่ามะนาว  พร้อมทั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม Kick off การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนในสังกัด ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารณ์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2