สพม.นครพนม ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัยเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการให้ความรู้ รู้ทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียน มีการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม