เปิดงาน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 21 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   เป็นประธานเปิดงาน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และร่วมพิธีเปิดอาคารพยาบาลนุสรณ์ 50 ปี ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว