ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดแม่เเก้ดน้อย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากราทางการศึกษา โรงเรียนวัดแม่เเก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และ “ห้องน้ำดี มีความสุข” ในภาพรวมทางโรงเรียนวัดแม่เเก้ดน้อยได้ดำเนินการตามนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ชมภาพเพิ่มเติม >>>

https://drive.google.com/drive/folders/1WHMIrRPDFzS7VDHfhh9bh8jYpKhYh4A6