สพม.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าหอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์