โครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ พบปะ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง ตามนโยบายโครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมรับนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม