โรงเรียนราชวินิต สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ต้อนรับบุคลากรจากภาคการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชวินิต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมต้อนรับ H.E Chhay Chhatravuth Ministry of Civil Service Secretary of State และคณะบุคลากรจากภาคการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 35 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนวัตกรรมด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการของโรงเรียนราชวินิต

วัฏจักร ประมวลศิลป์