สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ 2547

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567  นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ 2547 ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3