สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 (การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด)

วันที่ 22 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น.  โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้งนางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในครั้งนี้  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่เข้าร่วมประกวดดังนี้ 1.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมประกวด เนตรนารีสามัญ 1 กอง  2.โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้าร่วมประกวด เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง  3.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เข้าร่วมประกวดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง 4.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ