ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว