สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ โดยมี นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และคณะกรรมการฝ่ายวิทยากร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี