สพม.36 ร่วมกับ สหวิทยาเขตอิงโขง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดัวยหัวใจ”

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ร่วมกับสหวิทยาเขตอิงโขง ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง / น.ส. กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว