ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
ในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายเน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เร่งดำเนินการช่วยเหลือครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน อย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และเยียวยาให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป