สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุม เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู น้อมรับขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุม เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู น้อมรับขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง เขต 1

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.30 น.
นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วย นางวรณัฏฐ์ จิตต์ละออง ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี รายละเอียดการประชุม เกี่ยวกับการมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,พิธีลงนามในสัญญากู้เงินโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐระหว่างธนาคารออมสินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ,เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา, มติ ครม. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนฯ พ.ศ. 2551 และคำพิพากษา กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ โดย นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการอาวุโส และดร.ขจร ธนะแพสย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการ
ในการนี้ เสนอแนะแนวทางพบปะ พูดคุยกับครูที่เข้าร่วมโครงการ สัปดาห์ละ 1 คน เพื่อปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางแก้ไข โดยหนึ่งทางแก้ไข อาจเสนอเป็นการนำเข้าพบกับทางธนาคารที่มีภาระผูกพัน เป็นต้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 310/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง เขต 1

หนี้สินครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ระยอง เขต1

ระยอง1เปลี่ยน

Rayong1Change

นักประชาสัมพันธ์สพป.ระยอง เขต 1

นักประชาสัมพันธ์สพป.ระยอง1

Pr.rayong1

.

.