สพป.ระยอง เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ”สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี“ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ พร้อมด้วย
น.ส.พัสน์นันท์ จิตต์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางอรวรรณ์ สมจิตต์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ศิริกาญจน์ ชุติมามารค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง