สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดชัยภูมิ

นที่ 23 พฤษภาคม 2562   นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยลงทะเบียนสมัครเข้ารับพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ