สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21 โดยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1