สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพม. เขต 27


ดร.วันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริตและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำโดย นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมี นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำเสนอกระบวนการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
@ นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน @