สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล/คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงฯ (Coaching Team)

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล/คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงฯ (Coaching Team) และผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี อย่างเป็นระบบ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1