สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกิจกรรม “เว้ายามเช้า เฮาชาวศรีสะเกษ”

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปยังหอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อร่วมกิจกรรม “ เว้ายามเช้า เฮาชาวศรีสะเกษ” โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง ข้าราชการ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ได้ร่วมจิบกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ พร้อมทานอาหารเช้าร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10+1 สู่การทำงานที่รวดเร็วฉับไวขึ้น อีกทั้งเกิดประโยชน์แก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 22 อำเภอ

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กร เอกชน ประชาชนร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอราษีไศล ต่อจากจังหวัดยโสธรในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 อัญเชิญเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวันที่ 8 มิถุนายน จากนั้นเช้าวันที่ 9 มิถุนายน จะเชิญธงนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับจังหวัดสุรินทร์ต่อไป