สพม.แพร่ ขับเคลื่อนนโบายและจุดเน้น สพฐ. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2567 หัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. เรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2567 หัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา โดย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่  นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.แพร่ ในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตย การเคารพรักสถาบันหลักของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เข้าแข่งขัน ตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ (แฟนพันธ์แท้) ในมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4 ภาค จังหวัดแพร่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สพฐ. ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อเนื่องสืบไป