ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ : สพป.สกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 6/2567

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ : สพป.สกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการแก้หนี้สิน ณ ห้องประชุมรวมพลัง