สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์ นายนิคม ไวบรรเทา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัด 1.โรงเรียนบ้านผือ 2.โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้า 3.โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4.โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 5.โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน #สารคาม 3️⃣ 👌