สพป.ขอนแก่น เขต 5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 1-3

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 1-3 ต่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่าน ระบบ e-meeting ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานจากระยะที่ 1 การทำ MOU กับภาคเอกชน ระยะที่ 2 การลงพื้นที่ฝึกทักษะอาชีพ 25 จุดฝึก และระยะที่ 3 การสร้างแฟลตฟอร์ม ธนาคารหน่วยกิต ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ใช้เรียนรู้ ทุกที่ทุกเวลา สนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข