สพป.เลย เขต ๒ รับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (กบข.) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒