ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ013 ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2 อบรมครูระบบทางไกล

วันที่  24  พฤษภาคม 2562 นายกำพล  กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ031 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมเป็นครูผู้นำการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยมี   นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กล่าวรายงาน  ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2