สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โดยมี นายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ครูแนะแนว ทั้ง 75 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนว พัฒนาครูแกนนำแนะแนวทาง (Coaching) และการเข้าถึงระบบสุขภาพจิตวิถีใหม่ (School health hero) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3