ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2567

 ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand : KEC) ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2567 (Study in Korea Education Fair, Thailand 2024) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 – 17:00 น. ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ชั้น 5 (BTS สถานีนานา)