ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

 ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand : KEC) ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจในสังกัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 4 แห่ง ส่งใบสมัครเข้าร่วมจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567 (2024 Korean Study Fair (School Visiting)) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kechaneul@gmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรางคณา ไชยมิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาต่อต่างประเทศ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0 2115 1027