เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมในเขต กทม.และปริมณฑลร่วมงานแนะนำการศึกษา Study in Korea Education Fair, Thailand 2024 และ งานStudy in Korean Education Fair,School Visiting

ณ โรงแรมไฮเเอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ระหว่าง วันที่7-8 ก.ค.2567 ให้แก่นักเรียนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

และงานStudy in Korean Education Fair,School Visiting วันที่ 9 ก.ค.2567 เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมในเขต กทม.และปริมณฑล

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบนี้

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม