สพป.ลพบุรี เขต 1>เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) และมอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ไฟไหม้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยประมาณ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง มีทรัพย์สินและเครื่องนุ่งห่มได้รับความเสียหาย เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงดำเนินการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ณ บ้านที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)