สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู/นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล และโรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี