สพป.ตรัง เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นายกษิดิ์เดช กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง กรรมการ และ นายอำนาจ ขันทกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) การประเมินใน 6 เดือนแรก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางณัฐรินีย์ กิ่งเลี่ยน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านควนสระแก้ว และ นายอำนวย เทพเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์